• Wprowadzenie do systemu operacyjnego Linux cz1.
  • Celem kursu jest przedstawienie obecnego stanu rozwoju sieci komputerowych.Omawiane są podstawowe rodzaje sieci komputerowych i ich topologie oraz zasadnicze protokoły sieciowe:ATM, Ethernet, Frame Relay i rodzina protokołów TCP/IP.