• Utrwalenie wiadomosci i umiejętnosci do egzaminu klas trzecich z biologii